Blogi

Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis annab maksusoodustuse töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutustele, suurendab täiendavat maksuvabastust pensionidele ning laiendab tulumaksuvabastust hüvitistele ja toetustele. Eelnõu kohaselt ei loeta tööandja poolt töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutusi alates 2018. aastast erisoodustuseks. Nendeks on sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulud (v.a selleks vajaliku […]

30
Jan
Töölähetus
  • 1649 Vaadatud

Töölähetuskulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha maksmine üle piirmäär (alates 01.01.2016) 1. jaanuarist muutusid lähetuse maksuvaba päevaraha piirmäärad, ent lisaks sellele muutus ka üle piirmäära makstud summa käsitlus. Enam ei vaadelda üle piirmäära makstud summat erisoodustusena, vaid maksuõiguslikult on tegemist töötasuga ning selliselt tuleb see ka maksustada ja deklareerida (TSD lisa 1, koodid 10–13). Lähetuste puhul […]

1. jaanuarist muutusid mitmed raamatupidaja jaoks olulised numbrid – tõusid maksuvaba tulu määr, välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär ning töötasu alammäär. Muutunud on veel mitmed teisedki numbrid. Töötasu alammäär on 430 eurot kuus (2,54 eurot tunnis).Maksuvaba tulu on 2040 eurot aastas ehk 170 eurot kuus.Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 390 eurot.Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus on […]

Sõiduautode käibemaksustamine muutub detsembrist   Alates 1. detsembrist piiratakse sõiduautode ostmisel, rentimisel ja liisimisel ning sõiduauto tarbeks ostetud kaupadelt ja teenustelt (nt kütus, autopesu, remont) tasutud käibemaksu mahaarvamist. Kehtiv käibemaksuseadus ei piira ettevõtluses kasutatava sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamist ning auto ostmisel või liisimisel tasutud käibemaksu saab täies ulatuses maha arvata. Kui ettevõtte autot kasutatakse erasõitudeks, siis […]

01.11.2014 jõustub käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatakse käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus. See tähendab, et käibemaksukohustuslased peavad koos käibedeklaratsiooniga esitama deklaratsiooni lisa, millel kajastatakse juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale ja riigi-, valla- ja linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed. Käibedeklaratsiooni lisal peab arvete informatsiooni deklareerima juhul, kui ühe tehingupartneriga tehingu või tehingute käibemaksuta kogusumma ületab […]

01.11.2014 jõustub käibemaksuseaduse muutmise seadus, millega kehtestatakse käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus. Sama seadusemuudatusega võib Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase motiveeritud taotluse alusel anda loa käibedeklaratsiooni lisa või selle osa esitamata jätmiseks kuni 2015. aasta 20. juunini. Üleval pool selgitame lähemalt käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustuse rakendamisega kaasnevaid muudatusi.

3. juulil 2014 avaldati Riigi Teatajas tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2 muudatus, mis jõustub 2014. aasta 1. septembril. Isikliku sõiduauto kasutamisel teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel on ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja […]

06
Jan
Maksumäärad 2014
  • 3265 Vaadatud

2014. aastal muutuvad: täiendav maksuvaba tulu pensioni korral, sotsiaalmaksu kuumäär ja kogumispensioni makse määr.

UA-85744506-1