Page title

Sõiduautode käibemaksustamine muutub detsembrist
 
Alates 1. detsembrist piiratakse sõiduautode ostmisel, rentimisel ja liisimisel ning sõiduauto tarbeks ostetud kaupadelt ja teenustelt (nt kütus, autopesu, remont) tasutud käibemaksu mahaarvamist.

Kehtiv käibemaksuseadus ei piira ettevõtluses kasutatava sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamist ning auto ostmisel või liisimisel tasutud käibemaksu saab täies ulatuses maha arvata. Kui ettevõtte autot kasutatakse erasõitudeks, siis maksustatakse see praegu omatarbena.

Sisendkäibemaksu mahaarvamise piiranguks saab 50%

Alates detsembrist ei maksustata ettevõtte sõiduauto kasutamist omatarbena ning sisendkäibemaksu võib maha arvata vastavalt auto ettevõtluses kasutamise osatähtsusele, kuid mitte rohkem kui 50%. Kui ettevõte kasutab sõiduautot ettevõtluse eesmärgil näiteks 75% ulatuses, siis on lubatud sisendkäibemaksu maha arvata ainult 50%. Kui auto ettevõtluses kasutamise osatähtsus on 20%, siis võib maha arvata üksnes 20% sisendkäibemaksust, mitte aga 50%. Sama proportsioon kehtib ka auto tarbeks ostetud mootorikütusele või hoolduskuludele.

Sisuliselt on muudatuse tegemisel riik eeldanud, et ettevõtete sõiduautosid kasutatakse erasõitudeks 50% ulatuses ning seetõttu on õigustatud piirangu kehtestamine. Muudatusega loodab riik suurendada järgmise aasta tulusid 47 mln euro ulatuses ning muuta sõiduautode kasutamise maksustamist õiglasemaks, seda eelkõige võrdluses eraisikutega.

Millal saab maha arvata 100% sisendkäibemaksu?

Kui ettevõte kasutab sõiduautot kahe aasta jooksul eranditult vaid ettevõtluse tarbeks, siis on lubatud sisendkäibemaksu maha arvata ka täies ulatuses ehk 100%. Samas ei ole seaduses täpsustatud, kuidas peaks ettevõte tõendama, et autot kasutatakse ainult ettevõtluse tarbeks. Seletuskirjas on viidatud, et ettevõtja peab tegema kõik selleks, et sõiduautot ei saaks kasutada erasõitudeks. Näiteks võiks ettevõte kontrollida oma auto kasutamist GPSi abil, auto tuleb parkida ettevõtte juures jne. Sisuliselt tähendab see seda, et kui ettevõtte sõiduautoga tehakse kahe aasta jooksul üks erasõit (nt töötaja käib autoga lõunal), siis ei ole ettevõttel õigus 100% sisendkäibemaksu maha arvata.

Kui teie ettevõte soovib sõiduauto ostmisel arvestatud käibemaksust maha arvata 100%, siis tuleks auto soetada enne selle aasta detsembrit. Vastasel korral tuleb maksu- ja tolliametile veenvalt tõendada, et autot kasutatakse vaid ettevõtluseks või siis saab maha arvata ainult 50% ulatuses. Täies ulatuses on lubatud käibemaksu maha arvata veel juhul, kui autot kasutatakse taksoveoks, õppesõitudeks või ettevõte tegeleb autode müügi või rendiga.

Piirang puudutab ainult sõiduautosid

Detsembrist jõustuvad käibemaksuseaduse muudatused puudutavad ainult sõiduautode maksustamist. Sõiduautoks loetakse M1-kategooria sõidukit, mille täismass ei ületa 3,5 tonni ja millel ei ole rohkem kui üheksa istekohta. Seega ei mõjuta muudatused sõiduautosid, mis on raskemad kui 3,5 tonni ning kaubikuid, veoautosid, busse ja mootorrattaid.

Topeltmaksustamise vältimise eesmärgil ei loeta alates detsembrist käibeks enam seda, kui ettevõte annab oma sõiduauto tasu eest kasutada ettevõtte töötajale või juhatuse liikmele. Seda ei käsitata käibena, sest ettevõtte sõiduauto kasutamisel erasõitudeks on piiratud sisendkäibemaksu mahaarvamine 50% ulatuses.

UA-85744506-1