Page title

30
Jan
Töölähetus
Töölähetus
  • 4086 Vaadatud

Töölähetuskulude hüvitamine ja välislähetuse päevaraha maksmine üle piirmäär (alates 01.01.2016)

1. jaanuarist muutusid lähetuse maksuvaba päevaraha piirmäärad, ent lisaks sellele muutus ka üle piirmäära makstud summa käsitlus. Enam ei vaadelda üle piirmäära makstud summat erisoodustusena, vaid maksuõiguslikult on tegemist töötasuga ning selliselt tuleb see ka maksustada ja deklareerida (TSD lisa 1, koodid 10–13).

Lähetuste puhul tuleb eristada töölähetust (lähetusse saadetakse töötaja töölepingu seaduse tähenduses), teenistuslähetust (lähetusse saadetakse ametnik), ametilähetust (lähetusse saadetakse juhtimis- või kontrollorgani liige), spordilähetust (lähetusse saadetakse spordiorganisatsiooni enda liikmeks olevaid sportlasi, treenereid, kohtunikke, spordiarste ja teisi spordi korraldamisega seotud isikuid) ning loovisiku lähetust.

UA-85744506-1