Page title

1. jaanuarist muutusid mitmed raamatupidaja jaoks olulised numbrid – tõusid maksuvaba tulu määr, välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär ning töötasu alammäär. Muutunud on veel mitmed teisedki numbrid. Töötasu alammäär on 430 eurot kuus (2,54 eurot tunnis).Maksuvaba tulu on 2040 eurot aastas ehk 170 eurot kuus.Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär on 390 eurot.Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus on 128,7 eurot (kuumäär x 33%).Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 386,1 eurot kvartalis (aastas 1544,4 eurot).Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta (kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus) ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.Vanemahüvitise määr on 390 eurot.

2016. aastal muutusid maksuvaba tulu ja pensionide korral täiendava maksuvaba tulu suurus ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

Maksuvaba tulu on 170 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).

Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot (2015. aastal kehtinud 355 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on128,70 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.

 

UA-85744506-1