Page title

Valitsus kiitis heaks tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis annab maksusoodustuse töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutustele, suurendab täiendavat maksuvabastust pensionidele ning laiendab tulumaksuvabastust hüvitistele ja toetustele.

Eelnõu kohaselt ei loeta tööandja poolt töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutusi alates 2018. aastast erisoodustuseks. Nendeks on sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulud (v.a selleks vajaliku varustuse või inventari soetamine), olemasolevate spordirajatiste ülalpidamise ning vajadusel treeneri kulu, avalikest rahvaspordiüritusest osavõtutasu ning kulud taastusravi teenustele (sh taastusarsti konsultatsioon, füsioteraapia, tegevusteraapia, kõneravi, kliinilise psühholoogi teenus).

„Leppisime kulutuste piirmääraks kokku 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. See on võrdne näiteks Soome tööandjate maksuvabastuse piirmääraga 400 eurot töötaja kohta aastas,“ ütles Sven Sester. Piirmäära rakendatakse iga töötaja kohta kvartalipõhiselt. Maksuvabastust ei ole lubatud üle kanda tööandja teistele töötajatele ega teistesse arvestusperioodidesse.

Eelnõu kohaselt saavad tööandjad võimaluse maksta sotsiaalmaksuvabalt töötajale haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest sarnaselt 4.-8. haiguspäevaga. Tööandjal ei teki kohustust vigastuse või haigestumise teise ja kolmanda kalendripäeva eest hüvitist maksta, vaid seadus annab võimaluse maksta seda sotsiaalmaksuvabalt. Summa, mida tööandja teise ja kolmanda kalendripäeva eest töötajale hüvitisena maksab, jääb tööandja otsustada. Seni oli tööandja kohustuseks maksta vähemalt 70 protsenti töötaja keskmisest töötasust 4.-8. haiguspäeva puhul.

„Soovime, et keskmiselt vanaduspensionilt ei oleks tarvis makse maksta. Kuna keskmine vanaduspension tõuseb järgmisel aastal viis protsenti 416 euroni, suurendame selleks pensionide täiendavat maksuvaba tulu 236 euroni kuus. Koos üldise maksuvaba tulu tõusuga 180 eurole tõstab see maksuvabalt saadava pensioni summa 416 eurole kuus,“ ütles Sester. „Tehtud otsusega anname pensionäridele järgmisel aastal kokku 3,2 miljonit eurot, mis oleks muidu laekunud riigile füüsilise isiku tulumaksuna.“

Eelnõuga laiendatakse tulumaksuvabastust hüvitistele ja toetustele, mida makstakse tavaametniku, abipolitseiniku, vabatahtliku päästja ja eriolukorra tööle rakendatud isiku hukkumise, surma või töövõime vähenemise korral. Võrdse kohtlemise tagamiseks ühtlustatakse neile makstavate hüvitiste maksukäsitlus.

Seadus jõustub 1. jaanuaril 2017, välja arvatud tervise edendamise kulude erisoodustust puudutav muudatus, mis jõustub 1. jaanuaril 2018.

UA-85744506-1